Klíčové parametry

 • Plně automatizované skenovací řešení od NMS
 • Inspekce 100% produkce přímo v lince
 • Víc jak 200 analyzovaných parametrů/vlastností za 55 vteřin
 • První absolutní skenování karosérie přímo na výrobní lince na světě
 • Přesnost lepší jako 120μm
 • Automatické RPS polohování a měření
 • Unikátní RPS konstrukce
  • Plně splňuje požadavek na RPS vyrovnání
  • Robustní samocentrovací kuželový pin s brzděním
  • Kalibrovaný opravný držák reflektoru pro automatizované
   3D měření
  • 2 RPS čepy pro každý model auta

Výhody pro zákazníka:

 • Okamžitá kontrola až 100% produkce
 • Detekce náhodných a vyvolaných odchylek
 • Optimalizace a plánování údržby svářecí linky
 • Celkové sledování historie výroby

Předtím:

 • Náhodné odchylky nebyly odhaleny
 • Vyvolané odchylky byly odhaleny až následně, mimo linku, a proto i později opraveny

Inspekce:

 • Povrchová inspekce
 • Pozice a průměr otvorů
 • Pozice otvorů se závitem
 • Inspekce okrajových hran
 • Různé rozměry a GD&T
 • Výstupy:
  • Skenovaná data potřebná pro sledování historie
  • Reporty v pdf
  • Tabulky spc
  • Export datových souborů

Polyworks/Postup vyhodnocení:

 • Otevření správné šablony
 • Import naskenovaných dat z každé strany auta
 • Propojení a spojení obou naskenovaných stran v 3D prostoru
 • Zarovnání nasnímaných dat naměřených RPS bodů
 • Vyhodnocení:
  • Geometrických prvků (díry, sloty, …)
  • Povrchových bodů
  • Funkčních rozměrů
 • Export všech požadovaných výsledků v konkrétním textovém formátu a uložení do externího uložiště
 • Ukládání PDF protokolu s obrázky

Shrnutí:

NMS dodává řešení na klíč, podle požadavků zákazníka:

 • Projektové řízení
 • Dodávka, instalace, programování, integrace
 • Plná podpora a údržba
 • Školení, tréninky a příprava inspekce