Výhody řešení

  • jednoduché a intuitivní rozhraní
  • řešení jednoduchých i náročných měřicích úloh
  • automatizace procesů, navázání na správný postup
  • víceúrovňové přihlášení a práva – příprava složitých měřicích postupů s minimalizací času a nákladů na školení obslužního personálu
  • řešení vždy přizpůsobené požadavkům zákazníka
  • otevřená architektura – možnost spolupráce a komunikace s různými softwary a zařízeními