Škoda Auto a.s., Česká republika

Měření kompletní produkce v reálním čase ve svářecí lince na výrobu automobilových karosérií. Unikátní zařízení vyvinuté firmou NMS měří více než sto prvků na každé vyrobené karosérii ve výrobním taktu s přesností lepší než 0,2 mm.

Tower International, a.s., Slovenská republika

Skenování a reverzní inženýrství vložek střižních a lisovacích nástrojů na výrobu nástrojových duplikátů.

Moravské zemské muzeum Brno, Česká republika

Skenování vzácných historických artefaktů včetně Věstonické Venuše. Cílem bylo bezdotykovým měřením co nejvěrněji zachytit detaily uměleckých díl, aby mohly být virtuálně podrobeny dalšímu výzkumu.

Alstom Switzerland Ltd., Švýcarsko

Skenování lopatek turbíny za účelem 100% výstupní kontroly produkce. Získané data byly použity i jako vstup pro simulace a dynamické analýzy lopatek v turbínovém kolese.