• Kompletné jednoúčelové meracie zariadenia

  Jednoúčelová měřicí zařízení

  NMS s.r.o. Vám nabízí návrh, vývoj, konstrukci a integraci jednoúčelových měřicích zařízení pro různé metrologické aplikace. Zařízení navrhneme tak, aby splnilo všechny Vaše požadavky - výrobní takt, požadovanou přesnost, potřebnou akci při neshodě výrobku (akustická, světelná signalizace, zastavení stroje apod.), export výsledků do Vašich databází atd. Při vývoji jednoúčelových měřicích zařízení využíváme senzory a komponenty popředních světových výrobců jako Micro-Epsilon, Sick, Rittal ...

 • Modernizácia skúšobných strojov

  Modernizace zkušebních strojů

  I dnes se v mnohých laboratořích a zkušebnách používají stroje a přístroje staršího data výroby, které však svojí konstrukcí, vlastnostmi a spolehlivostí stále konkurují těm moderním. NMS Vám nabízí možnost modernizace těchto strojů ve smyslu výměny či dodání senzorů a snímačů fyzikálních veličin, připojení výpočtové techniky, vývoj jednoúčelového software apod. K našim největším zákazníkům v této oblasti patří ZF Sachs Slovakia a.s., kde jsme modernizovali mnoho testovacích strojů na zkušebně kvality.

 • Jednoúčelové softvérové riešenia

  Jednoúčelová softwarová řešení

  Vývojové oddělení NMS neustále pracuje na vylepšování a tvorbě softwarových nástrojů, které by Vám zjednodušily a zrychlily práci při řešení metrologických úloh. Jako příklad by se dal uvést vývoj a implementace "plug-in" modulu pro komunikaci 3D softwaru PolyWorks s totální stanicí Leica TDA, export dat do databáze SPL, či tvorbu maker pro automatizaci vyhodnocování. K našim dodnes největším projektům patří vývoj softwarového modulu pro automobilový průmysl pro vyhodnocování rádiusů designových hran a tornádo linií.