Řešení

Steinbichler COMET5 Senzor je měřicí systém schopný vykonat měření pro aplikace jako je například kontrola rozměrů, tvarů a polohových tolerancí objektů od jednoduchých geometrických prvků až pro volné plochy. Získání dat je takto rychlejší, protože i akviziční časy jsou kratší. Jednou z největších předností systému je jeho mobilita napříč jeho robustnému tělu a ochrannému pouzdru.

Požadavky na přesnost měření v této úloze byly stanoveny velmi vysoko, aby bylo možné z nich získat kvalitní 3D model. Díky měření s vysokou přesností (7-8μm) a rozlišením (75-150μm) byly naměřeny a zpracovány kvalitní prostorové údaje, co vedlo k vytvoření povrchu 3D modelu, který možno studovat do nejmenších detailů. Tyto výstupy a měření nám pomohou pochopit techniku a zručnosti našich předků. Ale jsou tu i další skvělé výhody této metody, kromě udržení a zachování našeho kulturního dědictví v digitální podobě pro další studium a pro budoucí generace. Je to například i možnost jednoduchého sdílení těchto údajů mezi historickými, kulturními anebo i archeologickými institucemi po celém světě.