Řešení a použitý měřicí systém

Steinbichler COMET5 Sensor je vhodný systém pro automatické polohování objektu, je vybaven i rotačním stolem.

Výsledek/výhody pro zákazníka: Požadavkem zákazníka v tomto projektu bylo získat co nejrychlejší a plně automatizované měření, vyhodnocení a měřící správy o různých kusech měděných trubek. Dokončení a řešení této úlohy bylo ulehčeno rotačním stolem COMET, který je součástí systému a je účinným nástrojem automatizovaného polohování objektu a měření. Jeho flexibilní vlastnosti činí digitalizaci rychlejší a efektivnější i bez obsluhy operátora. V důsledku automatického polohovacího procesu jsou částkové údaje přesnější než manuální a proto má konečný sběr dat vyšší kvalitu.